DaVinci Day 2019

Learn more about this activity here.

Description

English below!
Eindelijk kunnen wij het bekend maken! DE eindactiviteit van dit jaar. Wij gaan met z’n allen op schoolreisje naar Toverland! Voor maar €17,50 nemen wij al onze leden vanuit Venlo Centrum mee naar Toverland. Dit doen wij niet met het ov, of met chauffeurs. Nee wij gaan in stijl! Wij hebben een partybus geregeld voor iedereen die mee wil met onze activiteit.  Niet-leden zijn uiteraard ook welkom, zij betalen een prijs van €26,00. Om 12:15 zal de partybus vanuit Grenswerk vertrekken richting Toverland, en we zullen omstreeks 18:30 terug in Venlo zijn.

We beginnen ’s ochtends eerst met onze algemene ledenvergadering op Fontys. De inloop is vanaf 09:00, en om 09:30 begint de vergadering. We starten met instemmen van het nieuwe bestuur, hierna zullen we verder gaan met de evaluatie van het afgelopen jaar. De ALV zal tot ongeveer 11:30/11:45 duren. We vertrekken met de mensen die bij het ALV aanwezig waren richting Grenswerk, zodat wij om 12:15 met de partybus richting Toverland kunnen vertrekken!

Als avondeten hebben wij een lekkere BBQ geregeld bij restaurant Sur Meuse in Blerick. Hier kunnen al onze leden aan deelnemen voor maar €14,00. Niet-leden zijn uiteraard welkom voor een prijs van €17,00. Graag zien wij iedereen bij de BBQ om nog even gezellig na te praten over dit schooljaar, en om het jaar goed met elkaar af te sluiten. Wij bieden de optie om de gehele dag met ons mee te gaan, maar ook elk onderdeel apart. Zo kun je bijvoorbeeld alleen naar Toverland of juist alleen deelnemen aan de BBQ. Mocht je alleen aan de BBQ willen deelnemen, dan vragen wij jou om omstreeks 18:45 aanwezig te zijn bij Grenswerk. Hier maken wij vanuit de terugreis van Toverland een tussenstop en rijden dan met iedereen door naar Sur Meuse. Vanuit Sur Meuse zullen wij rond 21:30 vertrekken naar Grenswerk om daar met de mensen die het willen nog een drankje in de stad te doen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finally, we're announcing it, THE last activity of the year! We're going on a school trip to Toverland! For the price of just €17,50, we'll be taking you from Venlo center to Toverland. We won't be using public transport or be driving by ourselves. We'll be going in the style that students are used to. We have arranged a party bus for everyone who wants to join our activity. Of course, we also welcome non-members. Non-members can join us for €26,00. At 12:15 the party bus will leave from Grenswerk to Toverland and we will be back in Venlo around 18:30.

We will start the day with our General Members Meeting at Fontys. The room is open from nine o'clock, and at 09:30 we will begin the meeting. We will start with the approval of the new board, after that we will continue with the evaluation of the past year. The GMM will be until approximately 11:30/11:45. After the meeting, we'll head to Grenswerk with the people attending Toverland so that we can depart at 12:15 with our party bus!

As dinner, we have arranged a nice BBQ at the restaurant Sur Meuse. Members can participate for the price of only €14,00. Non-members are, of course, also welcome. They pay €17,00 for the BBQ. We'd love to see everyone at the BBQ to have a chat about this school year and finish off the year with each other. We offer the option to join us for the whole day, but also to join us during each part separately. For example, you can only go to Toverland or only participate in the BBQ if you'd like to. If you only want to join in on the BBQ, we ask you to be present at Grenswerk around 18:45. From the return trip from Toverland, we will make a stopover here and then drive on with everyone to restaurant Sur Meuse. Around 21:30 we will leave from Sur Meuse back to Grenswerk to have a drink in the city with everyone that would like to join us.

NOTE: When you sign up, there are no refunds available! 


Details

When?

Thursday 11-07-2019 @ 09:30

Where?

Toverland and Sur Meuse

Costs

from €14

Participants

Signed up: 45
Maximum: 80

56%

Due date: 2019-07-08 23:00:00